Systémy na podporu rozhodovania

Naša spoločnosť prináša pre našich zákazníkov riešenia na báze produktov od spoločnosti Microsoft. Nebojte sa pripojiť k našim zákazníkom, ktorý už tieto riešenia používajú.

Využite naše know-how v BI. Ponúkame silný tím expertov, dlhodobé skúsenosti, znalosti rôznych prostredí a bestpractices.

Riešenie Microsoft Power BI je vytvorená pre analytikov. Predstavuje kombináciu špičkových interaktívnych vizualizácií s prepracovaným integrovaným dotazovaním a modelovaním dát. Zostavy môžete vytvárať a publikovať v Power BI. Power BI vám umožní, aby ste ostatným mohli kdekoľvek a kedykoľvek ponúknuť dôležité aktuálne informácie.

V aplikácii Plocha Power BI môžete:

  • Získavať dáta – Power BI uľahčuje zisťovanie dát. Dáta môžete importovať z rôznych zdrojov. Po pripojení k dátovému zdroju môžete dáta formovať tak, aby zodpovedala vašim potrebám z hľadiska analýz a zostáv.

    r7

  • Vytváranie relácií a zdokonaľovanie dátového modelu o nové meradlá a formáty dát – Keď importujete dve alebo viac tabuliek, často medzi nimi potrebujete vytvoriť relácie. Plocha Power BI obsahuje dialógové okná pre správu a prezeranie relácií. V týchto dialógoch môžete použiť automatické rozpoznávanie Plochy Power BI k hľadaniu a vytváranie relácií. Relácia môžete vytvárať sami. Úplne jednoducho môžete vytvárať vlastné podmienky a výpočty. Systém vám umožní upravovať formáty a kategórie dát kvôli väčšej vypovedacej schopnosti.

r8

  • Vytvárať zostavy – Power BI obsahuje Zobrazenie zostáv. Vyberte požadované polia, pridajte filtre, vyberte si z desiatok vizualizácií a formátujte zostavy pridaním vlastných farieb, stupníc a rôznych ďalších možností. Zobrazenie zostáv ponúka rovnaké nástroje na vytváranie zostáv a vizualizácie ako pri vytváraní zostáv na webe PowerBI.com

r9

r10

  • Ukladať zostavy – Na pracovnej ploche Power BI môžete svoju prácu ukladať ako súbor Plochy Power BI.

  • Nahrávať alebo publikovať zostavy – Zostavy, ktoré vytvoríte a uložíte na pracovnej ploche Power BI, môžete nahrávať na web Power BI. Môžete ich tiež publikovať v Power BI priamo z Plochy Power BI.

Reporting Services sú jedným z doplnkov verzií MS SQL Serverov. Bežným používateľom, ale aj dátovým analytikom umožňujú vytváranie prehľadných zostáv a reportov s možnosťou obohatenia o najrôznejšie grafické prvky, ukazovatele, mapy a pod., Ktoré je možné zakomponovať do existujúcich aplikácií, exportovať do externých súborov alebo SharePointu. Tento doplnok sa radí medzi tzv. Business intelligence nástroje – teda nástroje pre získavanie znalostí z dát, ktoré ďalej slúžia ako podpora pre rozhodovanie.

r11

r12

Vo verzii SQL 2014 sú potom jednou z niekoľkých najvýznamnejších noviniek práve prepracovanejšie SQL Server Data Tools for Business Intelligence.

Pre tvorbu reportov sú k dispozícii rôzne nástroje ako Report Builder a Report Designer. Report Designer je klasickým vývojárskym nástrojom, zatiaľ čo Report Builder pripomína skôr nástroj z radu kancelárskych balíkov office a je teda určený viac pre bežných používateľov. Nástroj Power View pre server Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition, je prostredie, ktoré slúžia k interaktívnemu skúmanie dát, vytváranie vizualizácií a prezentácií.