Komplexné riešenia ekonomiky spoločností

Microsoft Dynamics NAV ponúka širokú škálu funkcií, ktoré prinášajú skvelé príležitosti pre obchodné procesy podporujúce nasadenie a zvyšovanie obchodnej produktivity v rámci organizácie. Zákazníci, ktorí majú zakúpené riešenia Microsoft Dynamics NAV, sa môžu rozhodnúť, či nasadia základný balík (Starter Pack), alebo úplnú funkcionalitu (Extended Pack) prostredníctvom klienta Microsoft Windows pre Microsoft Dynamics NAV, webového klienta pre Microsoft Dynamics NAV, alebo architektúry portálu Microsoft Dynamics NAV Portal pre Microsoft SharePoint (býva označovaný tiež ako Microsoft Dynamics NAV SharePoint Client) vždy pomocou rovnakých typov používateľov. 
VIAC