Niekedy sa vo firme pod vplyvom rôznych zmien, či už je to zmena veľkosti, rozšírenie portfólia produktov dostávame do stagnácie. Máte aj vy pocit, že vtedy je najvyšší čas zmeniť vnútorné fungovanie firmy? Je to ten správny čas pouvažovať nad zmenou IT systému. Prehodnotiť komunikáciu oddelení, prepojenie tejto komunikácie medzi výrobou, skladom a odbytom, poprípade doplniť chýbajúce výstupy pre manažérov. Máme množstvo skúseností a vieme klientom odborne poradiť ako na to.

intro

Pokiaľ sa Vám zdá, že Vaše podnikové procesy sú ťažkopádne, tak je najvyšší čas na analýzu podnikových procesov.

V analýze sa definujú procesy, ktoré sú nutné pre to, aby podnik plnil svoje plány a ciele, zamerané na zákazníka. Pretože každý podnik neexistuje sám pre seba, ale existuje na to aby poskytoval svoje produkty pre svojich zákazníkov.

Najskôr sa definujeme nosné procesy, ich obsah, vstupy a výstupy. V ďalšom kroku analyzujeme a zdokumentujeme podporné procesy. V ďalšej časti analýzy sa definujeme zdroje procesov a ich kapacity, k procesom sa priradia náklady a podiel z pridanej hodnoty.

Výsledkom analýzy procesov je popis a odporúčania na zmenu procesov. Cieľom analýzy a navrhovaných zmien procesu je maximálne prispôsobiť podnikové procesy očakávaniu zákazníka, vylúčiť z podnikových procesov všetko zbytočné, čím sa maximalizuje pridanú hodnotu v samotných produktoch podniku.

A teraz to čo Vás môže zaujať. Na základe Vašich dát z rôznych systémov, ktoré používate vieme efektívne vizualizovať Váš súčasný proces tak, že budeme schopný Vám za základe exaktných dát ukázať, kde majú Vaše procesy úzke miesta, ktoré trvajú dlho, zbytočne sa opakujú a podobne.

Aktívne používame minit, nástroj na ich vizualizáciu od našich partnerov www.minitlabs.coma

Pre záujemcov realizujeme odborné školenia na ponúkané produkty a máme s nimi bohaté skúsenosti. Neváhajte nás kontaktovať.

Disponujeme kvalitným tímom projektových manažérov, ktorí majú preukázateľné výsledky s riadením projektov.

Služby projektového riadenia ponúkame ako súčasť našich dodávok, ale aj ako samostatnú službu.

Používame metodológiu Sure Step od spoločnosti Microsoft. Sure Step je oficiálna metodika vyvinutá spoločnosťou Microsoft. Táto metodika je priamo určená pre riadenie projektov využívajúcich produkty Microsoft Dynamics. Určuje, čo sa bude robiť a v akom poradí, stanovuje sa zodpovednosť a realizátor. Celková koncepcia metodiky vychádza z osvedčených postupov vývoja software. Sure Step podporuje širokú škálu produktov Microsoft Dynamics.