Rozširujúce aplikácie

Electronic Data Interchange (EDI) – elektronická výmena dát predstavuje modernú komunikačnú technológiu založenú na bezpapierovom obchodnom styku. EDI komunikácia slúži predovšetkým k aickému prepojeniu informačných systémov nezávislých obchodných partnerov. Tieto informačné systémy môžu pracovať na rôznych softwarových i hardwarových platformách. Úlohou EDI je prepojenie týchto systémov na základe štandardu pre výmenu správ ako je EDIFACT.

Podporované správy:

  • ORDERS (Objednávka)

  • DESADV (Avízo o odoslaní tovaru – dodací list)

  • RECADV (Potvrdenie príjmu tovaru)

  • RETANN (Oznámení o vrátení tovaru)

  • INVOIC (Faktúra)

  • REMADV (Avízo o platbe)

  • CONTRL (Kontrolná správa, potvrdenie doručenia a syntaktickej správnosti)

  • APERAK (Potvrdenie o prevzatí správy aplikáciou)

  • COMDIS (Obchodná námietka)

Funkcionalita schvaľovania dokladov slúži na pokročilé riadenie kolobehu dokumentov a ich schvaľovanie v prostredí aplikácie SharePoint.
Schvaľovanie je integrované do aplikácie Microsoft Dynamics NAV prostredníctvom AddIn (prídavnej aplikácie) SharePoint-u na rôznych stránkach v rámci aplikácie Microsoft Dynamics NAV.
Proces schvaľovania môže byť zapracovaný v rôznych dokumentoch, najčastejšie sa používajú Nákupné faktúry, Nákupné objednávky, Nákupné dobropisy, Príjmové a Výdavkové pokladničné doklady …

Viac si prečítate tu >> Posuňte schvaľovanie a správu dokumentov na novú úroveň.