Predaj a pohľadávky

Predaj a pohľadávky sa používa na realizáciu predaja zákazníkom. Umožňuje účtovať predajné transakcie a riadiť pohľadávky. Používateľ má možnosť vytvárať a spravovať zákazníkov a tiež spravovať pohľadávky pomocou Finančných denníkov. Predaj a pohľadávky sú integrované s Financiami a Zásobami. Modul Cudzie meny umožňuje účtovať predajné transakcie a spravovať pohľadávky pre každého zákazníka zvlášť a vo viacerých menách.

Riadenie predajných objednávok použijete pre riadenie procesov ponúk, objednávok a hromadných predajných objednávok.

Rozdiely medzi priamym vytvorením faktúry a vytvorením predajnej objednávky:

  • Množstvo k dispozícii je aktualizované okamžite, akonáhle je zadaná čiastka na riadok predajnej objednávky, ale faktúra ho nezmení, pokiaľ nie je zaúčtovaná.

  • Riadenie predajných objednávok môžete použiť pre riadenie čiastočných dodávok.

  • Pomocou Riadenia predajných objednávok môžete oddelene fakturovať a dodávať.

Pri predaji tiež existujú rozdiely v časovaní. Medzi dobou objednania tovaru a dobou jeho skutočného predaja môže byť dlhý interval. Modul Vám umožňuje použiť ponuky a hromadné objednávky vo fáze predaja. Ponuky a hromadné objednávky neovplyvňujú hodnoty zásob.

Funkčnosť použijete pre vytvorenie, účtovanie a tlač zákazníckych faktúr a predajných dobropisov. Je plne integrovaná s Financiami a Zásobami.

Predajné fakturačné zľavy Vám umožňujú aický výpočet fakturačných zliav. Máte možnosť vytvoriť ľubovoľný počet podmienok fakturačných zliav, pre ktoré definujete určitú minimálnu čiastku, percento zľavy a/alebo poplatok. Fakturačné zľavy môžete vystaviť v EUR i v cudzích menách. Zľava sa vypočíta na jednotlivých riadkoch s tovarom a stane sa súčasťou netto čiastky faktúry.

Alternatívne adresy dodávok použijete v prípade, že existuje niekoľko fakturačných a dodacích adries. Dodacie adresy môžete vytvoriť pre vybraného zákazníka, napr. ak máte zákazníka, ktorý je zhotoviteľ a požaduje dodávku na niekoľko rôznych stavieb využijete Alternatívne adresy dodávok.

Túto funkčnosť použijete pre výpočet dát dostupnosti a dodávky. V prípade, že zákazník požaduje dátum dodania je možné zistiť, či je možné tovar do tohoto dátumu dodať. Môžete tiež vypočítať možný dátum dodávky založený na priebežnej dodacej dobe alebo dobe výroby pre prípad, že práve nemáte tovar na sklade.

Funkčnosť Prepravcovia Vám dáva možnosť vytvoriť  zoznam prepravcov (UPS, DHL, externá, vlastná preprava a iné ) a ich služieb (expres, cez noc, štandard) s dobou dodávky. Prepravcov môžete použiť na predajných objednávkach alebo objednávkach transferu.

Funkčnosť Vám umožňuje vytvoriť  objednávku predajnej návratky a tým vynahradiť zákazníkovi zlý alebo poškodený tovar. Tovar môže byť prijatý objednávkou predajnej návratky. Je možný tiež čiastočný príjem návratky a kombinácia týchto príjmov na jednom dobropise. Pomocou tohoto modulu vytvoríte objednávky predajných návratiek
s náhradnými predajnými objednávkami.

Pomocou tejto funkčnosti môžete nastaviť kalendáre s pracovnými dňami a dňami pracovného voľna. Základný kalendár je možné nastaviť pre zákazníka, dodávateľa, miesta (sklady), spoločnosť, prepravcov a tiež pre Riadenie servisu.

Pre všetky vyššie menované skupiny je možné prevádzať zmeny kalendára. Údaje v kalendároch budú použité pri výpočte dátumov na predajných objednávkach, nákupných objednávkach, objednávkach transferov, výrobných zákazkách, servisných zákazkách a v zošitoch požiadaviek a plánovania.

Tento modul môžete používať pre prácu sa zákazníckymi zľavami, ktoré sú viazané na konkrétneho zákazníka alebo skupinu zákazníkov. Zľava môže byť zdieľaná viacerými zákazníkmi. Riadková zľava umožňuje dohodnúť percento zľavy, ktoré zákazník alebo skupina zákazníkov obdrží.

Predajná cena potom môže byť zdieľaná viacerými zákazníkmi. Pomocou predajných cien nastavíte aktuálne ceny pre zákazníkov, skupiny zákazníkov alebo všetkých zákazníkov.

Túto funkčnosť  použijete pri práci s predajnými cenami a zľavami spojenými s určitou kampaňou. Pokiaľ sú „aktivované“ ceny a zľavy, každý zákazník alebo kontakt obsiahnutý v segmente spojenom s danou kampaňou môže mať prístup k cenám a zľavám pre túto určenú kampaň . Tieto ceny potom budú platné pre dobu životnosti kampane, poprípade do doby pokiaľ  kampaň nedeaktivujete. Pri vytváraní predajného dokladu alebo servisnej zákazky bude cena alebo zľava za kampaň jedna z možných úprav ceny pri výbere zo systému cenníkov a zliav.