Riadenie spoločností v agrosektore

 

V moderných agrospoločnostiach rastie potreba mať kvalitný podnikový informačný systém, preto sa aj v tejto oblasti Microsoft Dynamics NAV etabloval a naši klienti využívajú mnohé riešenia, ktoré boli dopracované na základe požiadaviek tohto segmentu ako sú napr.:

  • Viacero dátumov splatnosti faktúr

  • Evidencia majetku –evidencia parciel, mapy

  • Evidencia majetku – dotácie

  • Sledovanie investičných projektov

  • Konsolidácia

  • Prepojenie na systém váženia

  • Integrácia výpočtov nečistôt a vlhkosti pri výpočte netto váhy do procesu príjmu na sklad

  • Evidencia certifikátov a ich parametrov

Prepojenie sa systém sledovania chovu zvierat,