Moje oznámenia  (My Notification)

Moje oznámenia je funkcionalita, ktorá používateľa informuje o udalostiach, ktoré sa udiali v niektorej s častí systému vo väzbe na doklady na ktorých používateľ procesne participuje.

Oznámenie môže vytvoriť systém na základe nejakých udalostí, ako napríklad zaúčtovanie nejakého dokladu, zaznamenanie chybovej hlášky, odkaz od nejakého používateľa inému používateľovi v systéme, alebo upozornenia týkajúce sa pracovných postupov schvaľovania v Microsoft Dynamics NAV.

Používateľovi sa zobrazia oznámenia na jeho pracovnej ploche čo zabezpečí komfort pri riešení oznámení používateľovi.

Moje oznámenia

Kliknutím na konkrétny riadok sa otvorí príslušný doklad kde bolo oznámenie zadané. Oznámenie je viditeľné na prevej strane v spodnej časti dokladu.

Moje oznámenia

Oznámenia k dokladom vznikajú buď systémom ako informácia o spracovaní, alebo poznámku môže zadať používateľ ručne s tým, že sa môže rozhodnúť o tom či poznámku bude odoslaná  niektorému používateľovi zaškrtnutím „Upozorniť“.

Moje oznámenia

Samostatnou časťou upozornení sú upozornenia generované pri použití pracovných postupov schvaľovania (workflow).

V nastavení upozornenia pracovných postupov je možné na každého používateľa nastaviť spôsob tvorby upozornení s ich frekvenciou tvorby a smerovania podľa potrieb.

Nastavenie sa robí pre každý typ upozornenia zvlášť s jeho formou, buď sa vytvorí e-mail správa alebo upozornenie na pracovnej ploche. Tak isto je možné nastaviť frekvenciu tvorby upozornení buď okamžite, denne, týždenne, mesačne.